Søndag d. 5. marts 2017

Seminar for Skuemestre, tilsynsførende og aspiranter i LHS

Afholdt Seminar for Skuemestre, tilsynsførende og aspiranter i LHS

 

Følgende deltog:

Pia Grurup
Birthe Hansen
Mogens Hansen
Charlotte Hansen
Lone Holm
Denise Jacobsen
Maria Retlef Jensens
Natalie Horne Møller
Jane Kristensen
Erik Laub
Charlotte Pedersen
Lissi Petersen